Home » KID

KID

Cestujete rádi? Máte rádi kulturu, sport, turistiku? Láká vás dobrodružství, i když nejste už nejmladší, nebo jste zdravotně postižení? Pak by vaší pozornosti neměl uniknout Cestovní klub KID.

„Kde je vůle, tam je cesta“ – tímhle mottem lze shrnout všechno, co si plzeňský spolek s oficiálním názvem Cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů, z.s. – jinak prostě klub KID dal do vínku. Jeho činnost se zaměřuje na přípravu, organizování, uskutečňování a podporu akcí převážně turistického, ale i kulturního a sportovního charakteru, jichž se společně účastní lidé bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou ve své schopnosti pohybu jakkoli omezeni věkem, nebo zdravotním postižením. Klub KID chce přispívat k aktivizaci zdravotně postižených a seniorů, k jejich vyšší mobilitě, informovanosti a rovněž k odstraňování architektonických, dopravních a především psychických bariér mezi lidmi.

Jsme klub, takže si zakládáme na principech klubu, což mimo jiné znamená, že se i trochu lišíme v používaných názvech a termínech. Například pokud možno vůbec nepoužíváme slova jako klient, poskytovatel, asistent, dobrovolník apod., ale spíš slovo kamarád nebo prostě Kiďák.

Tím pádem jsou členy klubu jak kamarádi s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným handicapem, tak i kamarádi bez handicapu a společně se účastní klubových akcí – přičemž se paradoxně ukazuje, že ty společné akce obohacují nejen život postižených členů, u kterých se něco takového jaksi očekává a předpokládá, ale že jsou v mnoha směrech i obohacením života těch zdravých kamarádů, co nám při klubových akcích pomáhají. Vlastně se navzájem učíme pomoc nabídnout a pomoc přijmout, tedy něco, s čím si zvlášť v dnešní době spousta lidí absolutně neví rady.

Tenhle stav a tohle uspořádání klubu KID má svou historii, která sahá až do 90. let minulého století, kdy se jedna plzeňská vodácká parta potkala se skupinou postižených dětí a to setkání tu partu ovlivnilo natolik, že v ní o lidech s postižením začali přemýšlet víc a víc. Součástí party bylo i pár amatérských muzikantů z tehdejší kapely Vandr Boys, která několikrát zahrála na setkání Asociace muskulárních dystrofiků – a tehdy mezi nimi vznikla myšlenka: „Proč by třeba vozíčkář nemohl jet třeba na vodu?“ Podle jejich názoru evidentně mohl, a tak se v roce 2004 uskutečnila první společná plavba zdravých a postižených vodáků po Berounce od Dolanského mostu do Nadryb a zároveň vzniklo neformální seskupení, do něhož postupně přibývali noví a noví lidé – takříkajíc bez ohledu na věk a zdravotní stav. A tahle parta jaksi přirozeným vývojem dospěla k tomu, že z ní při ustavujícím shromáždění v plzeňském Café Baru oficiálně vzniklo 17. listopadu 2010 občanské sdružení s názvem Cestovní klub KID (klub invalidních dobrodruhů) a rozhodlo se podat pomocnou ruku všem handicapovaným, seniorům i jinak znevýhodněným a nabídnout jim možnost prožít dobrodružství, cestovat, bavit se, potkávat kamarády a přátele – zkrátka neuzavírat se doma se svým postižením.

Typickou klubovou akcí jsou výlety mikrobusem v malých skupinách, nebo bezbariérovým klubovým autobusem ve větších skupinách. Ten autobus určitě stojí za zmínku. Klub ho zakoupil pro svoje aktivity v oblasti turistiky a sportu – čili je autobus samozřejmě vybaven zvedací plošinou pro vozíčkáře a možností ukotvení vozíků a jeho kapacita a uspořádání umožňuje včetně zavazadel převážet účastníky zájezdu v řadě variant – od varianty 36 lidí na sedadlech plus dva lidé na invalidních vozících až po variantu 20 lidí na sedadlech plus 12 lidí na invalidních vozících. KID navíc nabízí využití téhle služby i ostatním spolkům za velmi přijatelnou cenu. Po vzájemné dohodě si nezisková organizace může od klubu KID autobus také zapůjčit i s řidičem např. na celý rekondiční pobyt.

KID už podnikl výpravy po České republice (pobyty ve Strašicích v areálu bývalých kasáren, pobyty v Lutové, v Líchovech a zejm. tradiční květnové Putování, k němuž patří už zmíněná plavba vodáků zdravých a vodáků s postižením po Berounce) a jeho členové se vydali i na cesty k turistickým cílům v Bavorsku (cesta „v korunách stromů“ v Bavorském lese, výstup vozíčkářů s doprovodem na rozhlednu Hohen Bogen), v Rakousku, Itálii, Francii, Chorvatsku a Rumunsku (české vesnice v Banátu).

Základnou pro činnost klubu a zároveň místem klubových setkání je Klubovna CK KID, kterou si členové klubu zbudovali svépomocí zrekonstruováním (včetně úprav, díky nimž je nyní klubovna kompletně bezbariérová) opuštěného nebytového prostoru v ulici U Jam č. 23, který získalo občanské sdružení do pronájmu. Klubovna byla po rekonstrukci otevřena 26. 4. 2012 a CK KID tu má od té doby nejen zázemí pro své akce, ale hlavně tady pořádá klubové večery a klubová setkání a provozuje tu činnost několika kroužků (kroužek deskových her, hudební kroužek, kroužek ručních prací „Šikovné tlapky“).

Klub ale pořádá a spolupořádá i sportovní, kulturní a zábavné akce, u nichž je společným jmenovatelem smysl pro dobrodružství, smysl pro humor a v první řadě sounáležitost všech zúčastněných. Od roku 2011 každoročně pořádá bowlingové turnaje, turnaj ve stolním tenise na vozících „Plácpong“, soutěž v netradičních více méně sportovních disciplínách Country Hec Boj, hudební festival Handicap Rock Fest, Pyžamový bál a např. v roce 2011 uspořádal v Mýtě bezbariérový paintballový turnaj s názvem „Zastřel si svého asistenta“.

Jak plyne z předešlých řádek, KID se tedy neotevírá pouze vlastním členům. Účastnit se jeho akcí, nebo ho požádat o podporu při pořádání svých akcí a výprav mohou jednotlivci, skupiny a organizace zdravotně postižených a seniorů z Plzeňska i ze vzdálenějšího okolí. Zejména spolupráce s neformálními skupinami a neziskovými organizacemi je námi vítána, protože v největší míře odpovídá filozofii našeho klubu.

Děkujeme všem za účast a těšíme se příští rok.

CKKID

Kontakt na KIDa:

e-mail: info@ckkid.cz
mobil: +420 608708726

Člen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

CKKID